Τraining Course “STEP BY STEP TO OPPORTUNITY”

Καλύπτεται το 100% του κόστους διαμονής και διατροφής, 275 ευρώ του ταξιδίου
Μέρος: MISAKTSIELI, GEORGIA
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 11 – 19 September 2017
Συμμετέχοντες: 4 άτομα ηλικίας 18+
Kόστος συμμετοχής: 30 ευρώ

Project Title: “STEP BY STEP TO OPPORTUNITY”