Καλύπτεται το 100% του κόστους διαμονής και διατροφής και μέχρι 80 ευρώ ταξιδιωτικών εξόδων. Μέρος: Λάρισα, Ελλάδα Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 14-21 Οκτωβρίου 2017 Συμμετέχοντες: 8 άτομα ηλικίας 17-27 ετών Χωρίς κόστος συμμετοχής Η ελεύθερη έκφραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ελευθερία της έκφρασης στην κοινωνία, είναι απαραίτητα στοιχεία σε μια υγιή δημοκρατία. Είναι δύσκολο να φανταστούμε τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές κοινωνίες χωρίς μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, ο έντυπος τύπος και το ίντερνετ είναι οι βασικές πηγές ενημέρωσης των πολιτών. Η…