Αrt as a tool to tackle radicalization and extremism | Project

Η ριζοσπαστικοποίηση, ο εξτρεμισμός, η περιθωριοποίηση, ο φανατισμός αποτελούν μείζονα ζητήματα ανησυχίας στην Ευρώπη και τις γειτονικές της περιφέρειες, με τα τελευταία έτη να παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση ρητορικής μίσους και επιθέσεων εναντίον ευπαθών κοινωνικά ομάδων, ειδικά μεταναστών και προσφύγων. 


Οδηγώντας σε βίαιες και ακραίες καταστάσεις, η κοινωνική σταθερότητα και συνοχή διαταράζεται, έχοντας άμεσο αντίκτυπο στην ευημερία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα των κοινοτήτων μεταξύ τους, προκαλώντας τις δημοκρατικές αξίες και ιδανικά που έχουν τεθεί από τους θεμελιωτές της ΕΕ.


Η τέχνη ως μέθοδος και εργαλείο έκφρασης και εκτόνωσης προσφέρει την ευκαιρία σε όσους την ασκούν να αναγνωρίζουν την αξία της μοναδικότητας και διαφορετικότητας. Οι ποικίλες εκφάνσεις της (γλυπτική, μουσική, κινηματογράφος, θέατρο, ζωγραφική κλπ) ενδείκνυνται ως ένα εξαιρετικό μέσο καταπολέμησης της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού, πολλαπλασιάζοντας τα αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με τον εκπαιδευτικό και άλλους τομείς.


Παράλληλα μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην πρόληψη, προάγοντας τις δημοκρατικές αρχές, την ενεργό συμμετοχή, τον σεβασμό και την εκτίμηση στο διαφορετικό και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Αναγνωρίζοντας την αξία της τέχνης επιδιώξαμε να εκπαιδευτούμε σε διάφορες μορφές τέχνης με απώτερο σκοπό να τις χρησιμοποιήσουμε στις δραστηριότητες μας.

 
Το πρόγραμμα “Art as a tool to tackle Islamophobia and Fanaticsm”, διάρκειας 12 μηνών, ολοκληρώθηκε ε περίσσεια επιτυχία, όπου 6 βασικά μέλη και εκπαιδευτές απέκτησαν τα κατάλληλα εφόδια (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) για τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων που αντιμετωπίζουν αυτά τα φαινόμενα

Μπορείτε να δείτε περισσότερα και στο mini website του project