Εγχειρίδιο του προγράμματος: Αναγέννηση και Διαχείριση της αγροτικής κληρονομιάς.

Το παραγόμενο αποτέλεσμα για το πρόγραμμα “Reviving of cultural heritage: Social and Economic Empowerment of Rural Areas” είναι έτοιμο. Στόχος του εγγράφου ήτανε η ανάπτυξη ενός εγχειριδίου για να ενεργοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα συσχέτισης εργασίας με τον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορικής αποκατάστασης.