ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VR VERSUS CLIMATE CHANGE ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Η πρώτη εκδήλωση πολλαπλασιαστή πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα στο νησί της Σύρου στις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον οργανισμό υποδοχής «Alternative Innovative Development». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Δήμου Σύρου, εκπρόσωποι σχολείων, εκπρόσωποι πολιτικών οργανώσεων και ντόπιοι πολίτες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

  • Το πνευματικό προϊόν 1 παρουσιάστηκε από εκπροσώπους της MAGA
  • Το πνευματικό προϊόν 2 παρουσιάστηκε από εκπροσώπους της LUCERA
  • Το πνευματικό προϊόν 3 παρουσιάστηκε από εκπροσώπους της KSSENA
  • Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών της Σλοβενίας, της Κροατίας, της Β. Μακεδονίας και της Ελλάδας παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα, τις δραστηριότητες και την εμπειρία τους στο σχολείο τους
  • Η νικήτρια ομάδα μαθητών παρουσίασε την ιδέα και την εμπειρία τους κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας εκπαιδευτικής εργασίας

Μετά την εκδήλωση ακολούθησε catering.