Ενδιάμεση συνάντηση εταίρων για το Young Eco Inspectors Project

Η ενδιάμεση συνάντηση εταίρων του έργου Young Eco Inspectors πραγματοποιήθηκε από 01.12 έως 03.12.23 στο Κοτσάνι της Βόρειας Μακεδονίας. Οι οικοδεσπότες από την κοινοτική υπηρεσία κοινής ωφέλειας «Vodovod» είχαν δημιουργήσει ένα πολύ γόνιμο πρόγραμμα για την εκδήλωση. Το επίκεντρο της συνάντησης αφορούσε τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Οι εταίροι αξιολόγησαν τις βραχυπρόθεσμες κοινές εκδηλώσεις εκπαίδευσης προσωπικού.

Σχεδίασαν τις επερχόμενες δραστηριότητες στα τρία πιλοτικά σχολεία – μακροχρόνιες διδακτικές εργασίες, στις οποίες θα συμμετέχουν και οι μαθητές των σχολείων και θα οργανωθούν θεματικοί διαγωνισμοί για αυτούς.

Συζητήθηκε η πρόοδος των τεσσάρων πνευματικών προϊόντων και δόθηκαν οδηγίες στους εταίρους για την ολοκλήρωσή τους.

Το λογισμικό που αναπτύχθηκε ειδικά για το έργο παρουσιάστηκε ξανά και παρουσιάστηκε πώς εισάγονται δεδομένα από τη μέτρηση των παραμέτρων νερού και αέρα και πώς εμφανίζονται αυτά τα δεδομένα σε οθόνες πληροφοριών στις τρεις πιλοτικές τοποθεσίες – Παζαρτζίκ, Κοτσάνι και Λάρισα.

Από τη Βουλγαρία συμμετείχαν όλοι οι συμμετέχοντες εταίροι – Περιφερειακός Οργανισμός Ενέργειας του Παζαρτζίκ (REAP), Δήμος Παζαρτζίκ, που είναι ο κύριος εταίρος του έργου, και Γυμνάσιο «Ivan S. Aksakov».