Η ενδυνάμωση των γυναικών και ο ρόλος του έργου Nefeli

Η ισότητα των φύλων, η εκπαίδευση, τα δικαιώματα των γυναικών και η συμμετοχή τους στα κοινά αποτελεί βασικό πυρήνα του έργου Nefeli. Η ομάδα του προγράμματος, υποστηρίζει ενεργά τις περιθωριοποιημένες γυναίκες στην επανένταξή τους στην κοινωνία, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης και χτίζοντας μια κοινότητα βασισμένη σε κοινές αξίες, ιδανικά και στο όραμα της δημιουργίας ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα.

Το έργο Nefeli δείχνει έμπρακτα την στήριξη του στις γυναίκες, με τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, τις διαδραστικές συζητήσεις, τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα :www.nefeliwomen.com