ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ RE-CULTURAL HERITAGE ΣΤΟ ALBARRACIN ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο του έργου “Re-Cultural Heritage”, πραγματοποιήθηκε η 1η Διακρατική Συνάντηση στις 16 και 17 Μαΐου 2022. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πανέμορφο Albarracin της Ισπανίας με την παρουσία όλων των εταίρων, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της AID. Οι εταίροι του έργου από Ισπανία, Τουρκία, Ιταλία, Σλοβακία, Αυστρία και Ελλάδα συζήτησαν για τα πνευματικά παραδοτέα του έργου, τις αρμοδιότητες, καθώς και το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας προκειμένου να διευκολυνθεί η εύρεση εργασίας για νέους και νέες σε τομείς όπως ο πολιτισμικός, ο τουριστικός και ο καλλιτεχνικός. Το έργο επιδιώκει την δημιουργία ενεργειών δικτύωσης για την εκπαίδευση, την ηγεσία και τις ίσες ευκαιρίες, την βελτίωση πρακτικών οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. οικονομικές και εκπαιδευτικές) καθώς και προωθεί την διευκόλυνση της πρόσβασης σε διαφορετικές αγορές εργασίας σχετικές με την πολιτισμική κληρονομιά και την κουλτούρα, την ιστορία και τις πολιτισμικές αξίες, ειδικά στην επαρχία και στις αγροτικές περιοχές όπου η κουλτούρα δεν θεωρείται μέσο το οποίο να δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη δική τους ευημερία.


Το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναπτυχθεί το Εγχειρίδιο του έργου που αποτελεί το πρώτο παραδοτέο, θα περιλαμβάνει success stories και μελέτες περίπτωσης στην θεματική της πολιτισμικής κληρονομιάς και θα χωρίζεται σε 3 ενότητες εστιάζοντας στις στρατηγικές και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αναβίωση της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς των επαρχιακών περιοχών.

Επιπλέον, στην συνάντηση ο κάθε εταίρος οργανισμός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το αντικείμενο και την δράση του. Η κοινοπραξία ανέπτυξε έναν εποικοδομητικό διάλογο, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες αναφορικά με το ζήτημα της πολιτισμικής κληρονομιάς και της κουλτούρας και ανέλυσε όλα τα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την ορθή διαχείριση και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του έργου.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Βιέννη της Αυστρίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι/ες που είμαστε μέρος της κοινοπραξίας αυτής. Μείνετε συντονισμένοι!