Πρώτη κοινή εκδήλωση εκπαίδευσης προσωπικού στο Κοτσάνι της Βόρειας Μακεδονίας στο πλαίσιο του Young Eco Inspectors Project

Η πρώτη βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής εκπαίδευσης προσωπικού πραγματοποιήθηκε στην Κοτσάνη της Βόρειας Μακεδονίας, μεταξύ 4 και 8 Ιουλίου 2023 και διοργανώθηκε από την Κοινοτική Δημόσια Επιχείρηση «Vodovod» μαζί με τον Σύνδεσμο για την Υποστήριξη της Οικονομικής Ανάπτυξης-Ομάδα Τοπικής Δράσης – ΟΤΔ, Υψηλό Σχολείο Ljupco Santov από το KochanI. Παρουσίασαν το έργο Young Eco Inspectors που κάνει σημαντική εντύπωση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εισάγοντας μια νέα διεπιστημονική και βασισμένη σε δραστηριότητες περιβαλλοντική εκπαιδευτική ιδέα. Με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αστικής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων, το έργο δεν προωθεί μόνο βιώσιμες λύσεις αλλά και καλλιεργεί την επόμενη γενιά πολιτών με περιβαλλοντική συνείδηση.

Μια πτυχή του έργου περιλαμβάνει εκδηλώσεις κατάρτισης για δασκάλους STEM. Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται από εμπειρογνώμονες από την Περιφερειακή Υπηρεσία Ενέργειας του Pazardzhik – REAP, τον Δήμο Παζαρτζίκ, τη ΜΚΟ ΟΤΔ και την Κοινοτική Δημόσια Επιχείρηση «Vodovod» σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με στόχο την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας τους στον εντοπισμό της καταλληλότερης λύσης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων. Αυτές οι εκδηλώσεις επικεντρώνονται σε νομικές και υγειονομικές πτυχές της ρύπανσης του νερού και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στη χρήση εξοπλισμού μέτρησης και σε πρακτικές μετρήσεις. Οι δάσκαλοι μαθαίνουν πώς να ενσωματώνουν περιβαλλοντικά θέματα στις κανονικές τους τάξεις, δημιουργώντας προπαρασκευαστικές σημειώσεις διάρκειας 45 λεπτών. Χρησιμοποιώντας ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους και ενότητες δικτύωσης eTwinning, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν επίσης ψηφιακές δεξιότητες και ευκαιρίες διεθνούς συνεργασίας.

Η καινοτόμος προσέγγιση του έργου εκτείνεται πέρα από τις παραδοσιακές τάξεις. Οι εκδηλώσεις μικτής κινητικότητας που διοργανώνονται σε διαφορετικές τοποθεσίες συνεργατών επιτρέπουν στους ειδικούς να παρέχουν εξειδικευμένες εκπαιδευτικές συνεδρίες. Για παράδειγμα, οι επισκέψεις σε μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και γεωθερμικά συστήματα εκθέτουν τους συμμετέχοντες σε πραγματικές περιβαλλοντικές λύσεις.

Μέσω αυτών των εκδηλώσεων, το έργο ενδυναμώνει τους δασκάλους και τους μαθητές να γίνουν φορείς της αλλαγής, οι οποίοι θα εφαρμόσουν και θα προωθήσουν βιώσιμες πρακτικές στις κοινότητές τους, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της αστικής ρύπανσης του αέρα και των υδάτων.