ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VR VERSUS CLIMATE CHANGE ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Η πρώτη εκδήλωση πολλαπλασιαστή πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα στο νησί της Σύρου στις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον οργανισμό υποδοχής «Alternative Innovative Development». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Δήμου Σύρου, εκπρόσωποι σχολείων, εκπρόσωποι πολιτικών οργανώσεων και ντόπιοι πολίτες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: Μετά την εκδήλωση Διαβάστε περισσότερα για ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VR VERSUS CLIMATE CHANGE ΣΤΗ ΣΥΡΟ[…]

Πρώτη κοινή εκδήλωση εκπαίδευσης προσωπικού στο Κοτσάνι της Βόρειας Μακεδονίας στο πλαίσιο του Young Eco Inspectors Project

Η πρώτη βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής εκπαίδευσης προσωπικού πραγματοποιήθηκε στην Κοτσάνη της Βόρειας Μακεδονίας, μεταξύ 4 και 8 Ιουλίου 2023 και διοργανώθηκε από την Κοινοτική Δημόσια Επιχείρηση «Vodovod» μαζί με τον Σύνδεσμο για την Υποστήριξη της Οικονομικής Ανάπτυξης-Ομάδα Τοπικής Δράσης – ΟΤΔ, Υψηλό Σχολείο Ljupco Santov από το KochanI. Παρουσίασαν το έργο Young Eco Inspectors που Διαβάστε περισσότερα για Πρώτη κοινή εκδήλωση εκπαίδευσης προσωπικού στο Κοτσάνι της Βόρειας Μακεδονίας στο πλαίσιο του Young Eco Inspectors Project[…]

Ενδιάμεση συνάντηση εταίρων για το Young Eco Inspectors Project

Η ενδιάμεση συνάντηση εταίρων του έργου Young Eco Inspectors πραγματοποιήθηκε από 01.12 έως 03.12.23 στο Κοτσάνι της Βόρειας Μακεδονίας. Οι οικοδεσπότες από την κοινοτική υπηρεσία κοινής ωφέλειας «Vodovod» είχαν δημιουργήσει ένα πολύ γόνιμο πρόγραμμα για την εκδήλωση. Το επίκεντρο της συνάντησης αφορούσε τις ακόλουθες δραστηριότητες: Οι εταίροι αξιολόγησαν τις βραχυπρόθεσμες κοινές εκδηλώσεις εκπαίδευσης προσωπικού. Σχεδίασαν Διαβάστε περισσότερα για Ενδιάμεση συνάντηση εταίρων για το Young Eco Inspectors Project[…]

Τελικό έγγραφο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ διαφορετικών τύπων οργανισμών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στις περιοχές Velenje Σλοβενίας, Σύρου – Ελλάδας, Ludbreg – Κροατίας και Κοτσάνης – Βόρειας Μακεδονίας

Το έγγραφο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής σχέσης κύριος στόχος είναι η διασφάλιση της εφαρμογής καινοτόμων και καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία με τον καθορισμό νέων (κυρίως βασισμένων στις ΤΠΕ) εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (Πόροι ανοιχτής εκπαίδευσης, επαυξημένη πραγματικότητα ή/και εκπαιδευτικό λογισμικό βασισμένο στην εικονική πραγματικότητα κ. .) και την εφαρμογή τους σε ειδικά δημιουργημένες δραστηριότητες μη Διαβάστε περισσότερα για Τελικό έγγραφο για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ διαφορετικών τύπων οργανισμών για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών στις περιοχές Velenje Σλοβενίας, Σύρου – Ελλάδας, Ludbreg – Κροατίας και Κοτσάνης – Βόρειας Μακεδονίας[…]

Eγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς σχολείων: “Εισαγωγή θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή σε σχολικά μαθήματα προσανατολισμένα στο STEM”

Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς καθώς και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό για την εφαρμογή αυτής της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Αποτελείται από 3 Κεφάλαια: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νο. 1 Θεωρητική προσέγγιση για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής (προβλεπόμενα σενάρια και βέλτιστα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νο. 2 Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή Διαβάστε περισσότερα για Eγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς σχολείων: “Εισαγωγή θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή σε σχολικά μαθήματα προσανατολισμένα στο STEM”[…]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SAVE 4 WASTE

Η Πρώτη εκδήλωση για το πρόγραμμα Save4Waste διοργανώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2023 στην πόλη της Λάρισας. Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης πολλαπλασιαστή ήταν να παρουσιάσει και να προωθήσει τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου, καθώς και να επιτρέψει στους εταίρους του έργου να αποκτήσουν πολύτιμη ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα και να αναπτύξουν δραστηριότητες Διαβάστε περισσότερα για ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SAVE 4 WASTE[…]

SAVE 4 WASTE

1: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων, πιλοτικές δραστηριότητες για τη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων και ανάπτυξη εργαλείων για εκπαιδευτικούς από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2:Τεκμηρίωση και ανάπτυξη σύντομων συστάσεων πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων για ΜΚΟ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

4th TPM & National Dissemination Event in Greece

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 4η Διακρατική Συνάντηση και η 1η Εκδήλωση Διάδοσης για το πρόγραμμα «VR versus Climate Change» που πραγματοποιήθηκαν στη Σύρο στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου του 2023. Οι εταίροι του έργου από την Ελλάδα, τη Σλοβενία, την Κροατία και τη Βόρεια Μακεδονία, μαζί με τα σχολεία τους είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν Διαβάστε περισσότερα για <strong>4<sup>th</sup> TPM & National Dissemination Event in Greece</strong>[…]

2o Ενημερωτικό Δελτιο: The Music Balkan Train For Peace

Συνέχεια για το πρόγραμμα «The Music Balkan Train For Peace» αποτέλεσε η κινητικότητα εκπαίδευσης. Κύριος στόχος της κινητικότητας αποτέλεσε η διαμόρφωση ενός διαλογικού χώρου μεταξύ ειδικών και καθηγητών στον οποίο μπορούν να συνδημιουργηθούν κοινά νοήματα και μέσω του οποίου μπορούν να εκφραστούν πολλαπλές απόψεις προκειμένου να διευκολυνθεί η οικοδόμηση της ειρήνης. Ταυτόχρονα, οι διαλογικοί χώροι που συνεπάγονται Διαβάστε περισσότερα για 2o Ενημερωτικό Δελτιο: The Music Balkan Train For Peace[…]

1o Ενημερωτικό Δελτιο: The Music Balkan Train For Peace

Καθώς η σύγχρονη Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μία κοινωνική αβεβαιότητα που αποτελεί προϊόν των παγκόσμιων συγκρούσεων και των εκτεταμένων μετακινήσεων πληθυσμών διογκώνοντας έτσι τα φαινόμενα της προκατάληψης και του ρατσισμού, είναι επιτακτική η ανάγκη για την εύρεση λύσεων. Το πρόγραμμα. «The Music Balkan Train For Peace» εξετάζει και προτείνει τρόπους με τους οποίους η μουσική και Διαβάστε περισσότερα για 1o Ενημερωτικό Δελτιο: The Music Balkan Train For Peace[…]

3o Re-Culture Newsletter

Θέλεις να μάθεις πως ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενσωμάτωση ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά πλάισια;  Το 3ο ενημερωτικό δελτίο για το έργο Re-Culture είναι εδώ

ReCultural Heritage Project -2nd meeting

Αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς: Κοινωνική και Οικονομική Ενδυνάμωση Αγροτικών Περιοχών To πρώτο Meeting του ReCultural Heritage Project πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, στην Αυστρία.

ReCulture: 2η Διακρατική Συνάντηση

Breaking Cultural Barriers through Sports Ο αθλητισμός των νέων ως μέσο για να ξεπεράσουν τους πολιτιστικούς φραγμούς και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά. Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο από τη 2η Διακρατική συνάντηση.

ReCulture: Breaking Cultural Barriers through Sports

Ο αθλητισμός των νέων ως μέσο για να ξεπεράσουν τους πολιτιστικούς φραγμούς και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά. Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Romni si zor

Το Romni si zor εστιάζει στην αντιμετώπιση του αποκλεισμού που βιώνουν οι γυναίκες και τα κορίτσια Ρομά. Στόχος του έργου είναι οι ίδιες οι γυναίκες Ρομά, μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια, να δικτυωθούν, να αλληλεπιδράσουν και να εκπαιδευτούν ανταλλάσσοντας εμπειρίες και γνώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 1. Εκπαιδευτικά εργαστήρια γυναικών και κοριτσιών Ρομά εξ αποστάσεως. 2. Συμμετοχή Διαβάστε περισσότερα για Romni si zor[…]

Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό έργο 21st Century entrepreneurship

The Erasmus + project “A Career Counselling Conceptual Model for increasing of ICT entrepreneurship skills of VET secondary schools students” abbreviated: 21st century entrepreneurship was implemented in three European municipalities: Daruvar, Kochani, and Santorini.

Συμμετοχή στο 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, 2022

Η AID συμμετείχε στο 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης το οποίο διοργανώθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων με την υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και την Λάρισα η πόλη που μαθαίνει.

Περιστατικό νεαρού Ρομά – Αστυνομίας – Αθήνα

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί απόσπασμα από την Ανοιχτή Επιστολή της Διακομματικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Διαφορετικότητας