ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VR VERSUS CLIMATE CHANGE ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Η πρώτη εκδήλωση πολλαπλασιαστή πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα στο νησί της Σύρου στις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον οργανισμό υποδοχής «Alternative Innovative Development». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν περισσότεροι από 50 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι του Δήμου Σύρου, εκπρόσωποι σχολείων, εκπρόσωποι πολιτικών οργανώσεων και ντόπιοι πολίτες. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: Μετά την εκδήλωση Διαβάστε περισσότερα για ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VR VERSUS CLIMATE CHANGE ΣΤΗ ΣΥΡΟ[…]

Eγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς σχολείων: “Εισαγωγή θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή σε σχολικά μαθήματα προσανατολισμένα στο STEM”

Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς καθώς και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό για την εφαρμογή αυτής της καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης. Αποτελείται από 3 Κεφάλαια: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νο. 1 Θεωρητική προσέγγιση για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής (προβλεπόμενα σενάρια και βέλτιστα μέτρα μετριασμού και προσαρμογής) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Νο. 2 Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή Διαβάστε περισσότερα για Eγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς σχολείων: “Εισαγωγή θεμάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή σε σχολικά μαθήματα προσανατολισμένα στο STEM”[…]