“Πρακτικές Ενδυνάμωσης Γυναικών Μεταναστών- Προσφύγων”

“Πρακτικές Ενδυνάμωσης Γυναικών Μεταναστών- Προσφύγων”

Η A.I.D. στα πλαίσια βελτιστοποίησης του έργου της και προκειμένου να συμβάλει στην άμβλυνση της προσφυγικής κρίσης, υλοποίησε το παρόν πρόγραμμα με απώτερο ερο στόχο να προσφέρει την υποστήριξη της σε γυναίκες μετανάστριες/ πρόσφυγες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.  

Το παρόν σχέδιο έθεσε σαν πρωταρχικό στόχο, την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων   πάνω σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων για τις γυναίκες μεταναστριες και πρόσφυγες, τα κατάλληλα εργαλεία σχεδιασμού παρεμβάσεων και μεθόδους παραγωγής υλικού και διδασκαλίας αυτών. Η πολυπλοκότητα του μεταναστευτικού ζητήματος και ειδικά η Ενδυνάμωση Γυναικών Μεταναστών, απαιτεί λεπτό χειρισμό και επομένως, υπάρχει η ανάγκη για την κατάρτιση σε καινοτόμα εργαλεία και μεθόδους εργασίας ώστε σε μελλοντικές παρεμβάσεις να υπάρχει  ποιοτική μεθοδολογία παρέμβασης.

Το σχέδιο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus plus και το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών – Ι.Κ.Υ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το σχέδιο με περισσότερες πληροφορίες ή να βρείτε φωτογραφικό υλικό στην επίσημη ιστοσελίδα του: 

http://contactaidorg.wixsite.com/practicesempowerment

Στα πλαίσια του σχεδίου υλοποιήθηκε και η εκδήλωση :

Eκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη Περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://youthnet.gr/GR/Article-View.php?ArticleID=351