Η Εναλλακτική Καινοτόμα Ανάπτυξη (A.I.D.) αποτελεί ένα οργανισμό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος ιδρύθηκε το 2015, ο οποίος δημιουργήθηκε από δημιουργικούς πολίτες και νέους ανθρώπους, οι οποίοι μοιράζονται ιδανικά, αξίες, σκέψεις, προβληματισμούς και όραμα. Σκοπός του οργανισμού είναι να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας, οργανώνοντας καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενεργών και θεσμίζων πολιτών ώστε στη συνέχεια να αποτελέσουν, οι ίδιοι οι πολίτες και φορείς κοινωνικής αλλαγής.

Actions

our story so far
Οι δράσεις μας

Οι δράσεις μας πραγματοποιούνται σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους που έχουν τεθεί. Τα μέλη μας έχοντας δημιουργήσει βάσεις συνοχής και επικοινωνίας μεταξύ τους για την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών, των εκάστοτε αναγκών, δράσεων και πρωτοβουλιών προωθούν και δομούν ανοιχτά πλαίσια διαλόγου με ανάλογες τοπικές και περιφερειακές αρχές, προασπίζοντας τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί.

  • % of our projects

  • % of our projects

  • % of our projects (education + rehabilitation)

  • % of our projects

Η εκπαίδευση (τυπική ή μη τυπική), η δημιουργική απασχόληση, η υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων δράσης, η στήριξη ευπαθών ομάδων (Ρομά, προσφύγων, μεταναστών, φυλακισμένων) και η διενέργεια ερευνών, αποτελούν κύριους τομείς ενασχόλησης της οργάνωσης. Ταυτόχρονα, η δραστηριοποίηση του οργανισμού και των μελών του αποτελεί η ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών οργανισμών και χωρών, η διαπολιτισμική επαφή, η αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία φορέων εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, η προώθηση του εθελοντισμού καθώς και η υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων κοινωνικών-εκπαιδευτικών-επιχειρηματικών και πολιτιστικών προγραμμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται με μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών κατά κύριο λόγο στον χώρο της εκπαίδευσης (μέσω άτυπης και τυπικής μάθησης) ώστε να δίνει την δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να δοκιμάσουν τη δημιουργία επιχειρήσεων με έμφαση στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εκπαίδευση αλλά και τις συνεργασίες με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα του ευρωπαϊκού χώρου με εμπειρία και τεχνογνωσία.

Τελευταία νέα

Δείτε τα πιο πρόσφατα δρώμενα
Contact with us and you will here from us very soon!