Διακρατική συνάντηση CODE στο Βερολίνο

Η πρώτη διακρατική συνάντηση του έργου CODE πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2022.

Οι εταίροι του έργου συζήτησαν τους στόχους του έργου και τα παραδοτέα του. To CODE στοχεύει στη γεφύρωση των αναγκών της αγοράς εργασίας και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους εργαζόμενους στο τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, το έργο θα εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις δεξιότητες STEM/ICT, εστιάζοντας κυρίως στον προγραμματισμό, προκειμένου να βελτιωθεί η κατανόησή τους για τη λογική προγραμματισμού.


Η κοινοπραξία του έργου:
– RobyCode UG
– Εναλλακτική Καινοτόμος Ανάπτυξη
– Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
– Ekonomska sola Novo mesto
– Educady Prague