2η Διαλογική Συνάντηση γυναικών Ρομά στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Θεσσαλονίκη

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, η Alternative Innovative Development διοργάνωσε τη 2η Διαλογική Συνάντηση γυναικών Ρομά στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου 60 γυναίκες Ρομά συμμετείχαν από όλα τα μέρη της Ελλάδας!

Όπως πάντα, αυτό είναι ένα απίστευτο βήμα προς τον μετασχηματισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την συμπερίληψη των γυναικών Ρομά στην εκπαίδευση. 

Μπορείτε να διαβάσετε τα σχετικά συμπεράσματα .

Bίντεο:

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα rtransform.eu