Εκδήλωση για τη σχολική διαρροή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου και ο οργανισμός Alternative Innovative Development διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο «Η σχολική διαρροή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» στην πόλη του Τυρνάβου, στις 27 Μαΐου από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Establishing of Early School leaver Monitoring System». Η εκδήλωση, θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο MAXIM. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η διάχυση των αποτελεσμάτων του σχεδίου και συγκεκριμένα των παραγόμενων του έργου ενώπιων των τοπικών και περιφερειακών φορέων. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από εμπλεκόμενους εκπαιδευτές και μαθητές των οργανισμών που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου.