Ολοκληρώθηκε το Online Εκπαιδευτικό Εργαστήρι στο πλαίσιο του έργου RTransform

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις 14 Ιανουαρίου η διαδικτυακή συνάντηση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου (Educational Workshop Meeting) διάρκειας περίπου 2 ωρών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RTransform.eu. Το Workshop υποστηρίχθηκε από τον οργανισμό Drom Kotar Mestipen και την ερευνήτρια εκπαιδευτικό Andrea Khalfaoui.

Τα μέλη των οργανισμών από Ισπανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, και το Ηνωμένο Βασίλειο που παρακολούθησαν την εκπαίδευση, και συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου, κατέληξαν στις προδιαγραφές που θα έχουν τα 20 workshops τα οποία θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και τον Ιούνιο του 2023 από κάθε εταίρο οργανισμό. Στόχος των Workshops αυτών είναι η εκπαίδευση ατόμων, που είναι εκπαιδευτικοί στην ιδιότητα, καθώς και εκπαιδευτικών οργανισμών και ιδρυμάτων σε θέματα επιτυχημένων πρακτικών.

Επιπλέον κατά την διάρκεια του Educational Workshop, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν και να συζητήσουν άλλες επιτυχημένες πρακτικές και παραδείγματα σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα, και συγκεκριμένα οι γυναίκες Ρομά στην εκπαίδευση καθώς και επιτυχημένες εφαρμογές και μεθοδολογίες που δίνουν κίνητρα για την συμμετοχή τους σε αυτήν. Οι πρακτικές αυτές συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα που η κοινοπραξία έχει ήδη υλοποιήσει.

Μείνετε συντονισμένοι/ες για την πρόοδο του έργου και τις επερχόμενες δράσεις μας!