Δελτίο Τύπου για τη πορεία του έργου RTransform

Θέμα: Ενημέρωση για το έργο RtransformRoma Women transforming the educational systems around Europe through their social and political mobilizations – Οι γυναίκες Ρομά μετατρέπουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη, μέσω της κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησης τους στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Η A.I.D στα πλαίσια του έργου Rtransform, για την περίοδο του Αυγούστου – Σεπτεμβρίου, προέβει στην εύρεση των συμμετεχόντων από τις κοινότητες Ρομά, της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης.

Μέσα από το ανοιχτό κάλεσμα που πραγματοποίησε, πολλές γυναίκες της κοινότητας, έδειξαν ενδιαφέρον και θέλησαν να ενημερωθούν για την υλοποίηση του έργου.

Κύριος στόχος του έργου, είναι η ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, οι γυναικές Ρομά. Η εκπαίδευση των γυναικών Ρομά, η παρουσιάση θετικών προτύπων (role models), η ανάπτυξη των προσωπικοτήτων τους, καθώς και η ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. Οι παραπάνω ενέργειες αποτελεούν θεμελείωδες σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια του έργου, ο οργανισμός μας θα αποστέλλει το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό όπως δελτία τύπου, newsletters και οπτικοακουστικό υλικό από τη πρόοδο του έργου και την πορεία των συμμετεχόντων.

Με εκτίμηση,

Η ομάδα της A.I.D