Γυναίκες Ρομά μιλούν για την Εκπαίδευση | Video

Στο πλαίσιο του προγράμματος rTransform.eu υλοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση Ελλήνιδων γυναικών Ρομα με σκοπό να μιλήσουν για την εκπαίδευση.

AID has published the video relevant to Roma women talking about Education in the framework of the RTransform project

Μάθετε περισσότερα για το έργο πατώντας εδώ.