Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Webinar με τίτλο “Έξυπνες Πόλεις: Ένας έξυπνος τρόπος ζωής”

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου START UP for Development, η AID διοργανώνει Webinar με τίτλο “Έξυπνες Πόλεις: Ένας έξυπνος τρόπος ζωής”. Σκοπός του Webinar είναι να εισάγει και να εκπαιδεύσει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες σε έννοιες και δραστηριότητες σχετικές με τον έξυπνο τρόπο ζωής, παρέχοντας ιδέες για το πώς αξιοποιείται ο έξυπνος τρόπος ζωής για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της εμπειρίας των πολιτών μιας έξυπνης πόλης