ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SAVE 4 WASTE

Η Πρώτη εκδήλωση για το πρόγραμμα Save4Waste διοργανώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2023 στην πόλη της Λάρισας. Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης πολλαπλασιαστή ήταν να παρουσιάσει και να προωθήσει τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου, καθώς και να επιτρέψει στους εταίρους του έργου να αποκτήσουν πολύτιμη ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα και να αναπτύξουν δραστηριότητες από τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης. Παρουσίαση του Αποτελέσματος του Έργου, δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης έχουν γίνει από το Ίδρυμα A.ID., και το πιλοτικό ελληνικό σχολείο 9ο Γυμνάσιο Λάρισας. Υπήρχαν περισσότεροι από 50 τοπικοί ενδιαφερόμενοι και ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 διαδικτυακοί ενδιαφερόμενοι από τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία συμμετείχαν σε αυτό το πολλαπλασιαστικό γεγονός.

Η νικήτρια ομάδα μαθητών του ελληνικού σχολείου 9ο Γυμνάσιο Λάρισας συμμετείχε επίσης στην εκδήλωση και μοιράστηκε την εμπειρία της από τη δραστηριότητα «Μακροχρόνια διδακτική εργασία», όπου έμαθαν πολλά νέα και ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων, όπως καθώς και της εκδήλωσης Βραχυπρόθεσμης ανταλλαγής ομάδων μαθητών, που διοργανώθηκε στο Παζαρτζίκ της Βουλγαρίας τον Μάιο του 2023, και όπου συνάντησαν μαθητές δημοτικών σχολείων από τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία.