ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SAVE 4 WASTE

Η Πρώτη εκδήλωση για το πρόγραμμα Save4Waste διοργανώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2023 στην πόλη της Λάρισας. Ο κύριος στόχος αυτής της εκδήλωσης πολλαπλασιαστή ήταν να παρουσιάσει και να προωθήσει τα αποτελέσματα και τις δραστηριότητες του έργου, καθώς και να επιτρέψει στους εταίρους του έργου να αποκτήσουν πολύτιμη ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα και να αναπτύξουν δραστηριότητες Διαβάστε περισσότερα για ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SAVE 4 WASTE[…]

SAVE 4 WASTE

1: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων, πιλοτικές δραστηριότητες για τη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων και ανάπτυξη εργαλείων για εκπαιδευτικούς από σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2:Τεκμηρίωση και ανάπτυξη σύντομων συστάσεων πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων τροφίμων για ΜΚΟ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής