Νέοι & πολιτισμική κληρονομιά: Προ(σ)κλήσεις & ευκαιρίες

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου My Cultural Heritage & My Future” (MCMF), το περασμένο καλοκαίρι, διεξήχθη μία μαθησιακή εκπαιδευτική δραστηριότητα με στόχο την ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, της κουλτούρας και των τεχνών και πως αυτά δύνανται να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και την ανάπτυξη της απασχόλησης των νέων ατόμων. Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία πραγματοποιήθηκε στην πόλη Rijeka της Κροατίας, συμμετείχαν συνολικά 27 συμμετέχοντες από οργανισμούς των χωρών Κροατία, Τουρκία, Γαλλία, Ισπανία και Ουγγαρία, καθώς και η Ελλάδα με 4 εκπροσώπους της AID. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν αλλά και να εκπαιδεύσουν και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές μεταξύ τους. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα διήρκησε 5 ημέρες από τις 22 έως και τις 26 Ιουνίου.

Μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια ερωτο-απαντήσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να γνωρίσουν την δυναμική του πολιτισμού, των τεχνών και τις διαστάσεις της κουλτούρας διαφορετικών χωρών και να τα συνδέσουν με τις προοπτικές απασχόλησης στους τομείς αυτούς, εξετάζοντας τα οικονομικά οφέλη.

Ως εκ τούτου, σε συνέχεια του έργου η AID διοργανώνει μία σειρά από σεμινάρια με τίτλο «Νέοι & πολιτισμική κληρονομιά: Προ(σ)κλήσεις & ευκαιρίες».

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η χαρτογράφηση, η επικοινωνία και η παρουσίαση διαφορετικών τοπικών-περιφερειακών-εθνικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας έναυσμα και δυνατότητες σε περισσότερους νέους και νέες για αναζήτηση ευκαιριών εργασίας διαμέσου κοινών ευρωπαϊκών πολιτιστικών πλαισίων.

Σας καλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας έως τις 20 Ιανουαρίου στον σύνδεσμο εδώ

Μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας:

   –  σε ένα συνολικό σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών

   –  σε έναν κύκλο σεμιναρίων που (3 σεμινάρια των 2 ωρών)

Πιο συγκεκριμένα:

Για το Σεμινάριο των 2 ωρών

Αναφορικά με το περιεχόμενό του, θα γίνει κατανόηση των σύγχρονων τάσεων και προκλήσεων στη διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος, θα δοθούν πληροφορίες σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά στην Ελλάδα και τις γενικές πρακτικές ανάδειξης του πολιτισμικού κεφαλαίου, θα αναφερθούν πολιτιστικές υπηρεσίες και εργαλεία (place branding).

Για τον κύκλο σεμιναρίων

Αναφορικά με το περιεχόμενο τους, θα παρουσιαστεί η σύγχρονη αξία του τοπικού πολιτισμού και η συμβολή του στη διαμόρφωση ελκυστικής εικόνας ενός τόπου, ενώ ακόμη θα δοθούν πληροφορίες για τον στρατηγικό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο, θα γίνει πολιτιστική χαρτογράφηση, συζήτηση για το πολιτισμό συνδέοντάς ον με την επιχειρηματικότητα και τέλος θα δοθούν παραδείγματα με μελέτες περίπτωσης (case studies).

Εισηγητής θα είναι ο Δρ. Σπανός Βασίλειος. Σε κάθε περίπτωση τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Για να μαθαίνετε περισσότερα νέα και δράσεις σε ζητήματα πολιτισμού και ευκαιριών απασχόλησης, μπορείτε να γίνετε μέλος της ομάδας του έργου στο Facebook