Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των σεμιναρίων για το ευρωπαϊκό έργο MCMF

Με επιτυχία και χαμόγελα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο «Νέοι & πολιτισμική κληρονομιά: Προ(σ)κλήσεις & ευκαιρίες» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «My Cultural Heritage & My Future» (MCMF).

Επιτυχής ολοκλήρωση των πρώτων σεμιναρίων του έργου MCMF

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα πρώτα διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο «Νέοι & πολιτισμική κληρονομιά: Προ(σ)κλήσεις & ευκαιρίες» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «My Cultural Heritage & My Future» (MCMF). Τα σεμινάρια είχαν διάρκεια δύο ώρες το καθένα, πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ZOOM και συνολικά τα παρακολούθησαν 25 άτομα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Η πολιτιστική κληρονομιά, οι νέοι και η εργασία, Ενημερωτικό δελτίο για το MCMF

Στις 16 με 19 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι της AID βρέθηκαν στο Pecs της Ουγγαρίας για την 2η διακρατική συνάντηση με τους εταίρους οργανισμούς του ευρωπαϊκού έργου “My Cultural Heritage & My Future” (MCMF)

Νέοι & πολιτισμική κληρονομιά: Προ(σ)κλήσεις & ευκαιρίες

Δήλωση Συμμέτοχής! Σκοπός των σεμιναρίων είναι η χαρτογράφηση, η επικοινωνία και η παρουσίαση διαφορετικών τοπικών-περιφερειακών-εθνικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας έναυσμα και δυνατότητες σε περισσότερους νέους και νέες για αναζήτηση ευκαιριών εργασίας διαμέσου κοινών ευρωπαϊκών πολιτιστικών πλαισίων.