Πρόσκληση για το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Λάρισας

Η A.I.D. υποστηρίζει την πρωτοβουλία του Δήμου Λαρισαίων, και προσκαλεί νέους/νέες ηλικίας 17 έως 30 χρονών για τη συμμετοχή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί μία δράση που συμβάλει στη διαμόρφωση ενεργών και δημοκρατικών πολιτών (Citizenship Education), στο πλαίσιο της Λάρισας ως Πόλη που Μαθαίνει (Learning City) και μάλιστα με το ρόλο της συντονίστριας πόλης του δικτύου της UNESCO.

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να είναι εκπρόσωποι νέων πολιτών της πόλης. Η επιλογή των νέων θα γίνεται για θητεία ενός έτους με κλήρωση που θα πραγματοποιείται μέσα από το “Μητρώο Νέων Πολιτών”.Ο αριθμός των πολιτών θα ισούται κάθε φορά με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των φορέων που θα συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν α) η εγγραφή στο “Μητρώο Νέων Πολιτών” και β) η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών εργαστηρίων (Workshops) που θα πραγματοποιηθούν πριν τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και έχουν ως στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός Δημοτικού Συμβουλίου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Επίσης, στο συμβούλιο μπορεί να συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από φορείς, συλλογικότητες και ομάδες νέων της πόλης που δραστηριοποιούνται σε τοπικά ζητήματα, να έχουν θεσμική υπόσταση και/ή να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο τους τουλάχιστον 15 νέοι ή νέες ηλικίας 17-30 χρονών. Οι φορείς δηλώνουν παράλληλα και έναν αναπληρωματικό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 21/06/2020 να υποβάλλουν την αίτηση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας τη φόρμα:
α) για τους φορείς: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΕΩΝ
β) για τους πολίτες: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ “ΜΗΤΡΩΟ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ”

Δημοσιεύτηκε στο News. Σώστε σε σελιδοδείκτη το σύνδεσμο .