Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του έργου Start Up for Development |2ο ενημερωτικό δελτίο

Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στο πλαίσιο του έργου Start up for Development πραγματοποιήθηκε στο Plovdiv της Βουλγαρίας.

Ήταν η πρώτη συνάντηση όπου οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν δια ζώσης, και διαδικτυακά μόνο με τον Τούρκο εταίρο. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα πνευματικά παραδοτέα IO3 που αφορούν την Ανάπτυξη του Υλικού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

  • Ενότητα 1. Η Εισαγωγή παρουσιάστηκε από τον εταίρο οργανισμό RDA BSC SMEs (Βουλγαρία). Η ενότητα αυτήν εστιάζει στην εισαγωγή της έννοιας των έξυπνων πόλεων και στην κατανόηση αυτής της έννοιας από τους Δήμους που είναι αυτοί που εφαρμόζουν έξυπνες λύσεις στο περιβάλλον τους.
  • Ενότητα 2. Η Έξυπνη Διακυβέρνηση παρουσιάστηκε από τον εταίρο Kokatürk (Τουρκία). Η ενότητα εστιάζει στην έξυπνη διακυβέρνηση ως το πιο ολοκληρωμένο προϊόν διαχείρισης εταιρικής διακυβέρνησης για οικοσυστήματα λήψης αποφάσεων.
  • Ενότητα 3. Το Έξυπνο Περιβάλλον παρουσιάστηκε από τον εταίρο ARID (Πολωνία). Η ενότητα εστιάζει στα έξυπνα συστήματα για τη διαχείριση της ποιότητας του περιβάλλοντος, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας του περιβάλλοντος στις πόλεις.
  • Ενότητα 4. Η ενότητα Έξυπνες Μετακινήσεις παρουσιάστηκε από τον εταίρο FUE-UJI (Ισπανία). Η ενότητα εστιάζει στη σχέση μεταξύ της λειτουργίας της κινητικότητας του οικοσυστήματος της πόλης και της αειφορίας στην τριπλή διάσταση της, περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία.
  • Ενότητα 5. Η ενότητα που αφορά το Smart Living παρουσιάστηκε από τον εταίρο AID (Ελλάδα). Η ενότητα εστιάζει σε όλες τις πτυχές της έξυπνης ζωής και της καθημερινότητας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Ο εταίρος του έργου RDA BSC SMEs συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο ενός άλλου έργου για την Ενεργειακή Απόδοση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Βαλκάνια – Μεσόγειος» 2014-2020 – Έξυπνη ενέργεια. Στην επίσκεψη παρουσιάστηκαν οι έξυπνες πιλοτικές δραστηριότητες.
  • Οι εταίροι γνώρισαν το προφίλ και τις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου ως ενδιαφερόμενος φορέας του έργου START UP.

Για να μαθαίνετε περισσότερα για τις δράσεις του έργου, επισκεφτείτε την σελίδα του στο facebook