Ο Οδηγός του ευρωπαϊκού έργου RTransform δημοσιεύθηκε!

Το ευρωπαϊκό  έργο RTtransform δημοσίευσε πρόσφατα τον επίσημο Οδηγό του στην αγγλική γλώσσα.

Μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου και να τον κατεβάσετε εδώ.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο έγγραφο για άτομα και οργανισμούς που θα υλοποιήσουν συναντήσεις γυναικών Ρομά. Το περιεχόμενο του οδηγού σχετίζεται με στρατηγικές που στοχεύουν στην επίτευξη μιας οργανωτικής δομής ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση των συναντήσεων με τρόπο που να είναι βιώσιμες στο χρόνο.

Ο οδηγός περιλαμβάνει επίσης μια περιγραφή του περιεχομένου των Συναντήσεων (Gatherings) και τις μεθόδους συλλογής στοιχείων προς απόδειξη της πραγματοποίησης τους. Το περιεχόμενο θα βασίζεται σε τρία βασικά σημεία:

  1. τη δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων
  2. τον καθορισμό της στρατηγικής για τον κοινό στόχο των εταίρων
  3. και τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

Οι εταίροι του έργου στοχεύουν να δημοσιεύσουν τον Οδηγό στις γλώσσες: Ισπανικά, Καταλανικά και στην γλώσσα των Ρομά. Στο προσεχές χρονικό διάστημα το υλικό θα μεταφραστεί και θα κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του έργου. Για την διασφάλιση ότι το υλικό είναι προσβάσιμο σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες του έργου και είναι σχετικός/η, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του και να ακολουθήσετε τις δράσεις του online, στο Twitter, στο Facebook, καθώς και στο Instagram