Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος των σεμιναρίων για το ευρωπαϊκό έργο MCMF

Με επιτυχία και χαμόγελα ολοκληρώθηκε ο κύκλος των διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο «Νέοι & πολιτισμική κληρονομιά: Προ(σ)κλήσεις & ευκαιρίες» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «My Cultural Heritage & My Future» (MCMF).

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις στις αρχές Φεβρουαρίου. Ο εισηγητής μας Δρ. Σπανός Βασίλειος πραγματοποίησε μνεία για τον ρόλο που διαδραματίζει το branding σε τοπικό επίπεδο, με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά. Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν brands του εξωτερικού, τα οποία βασίζονται σε ποικίλες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού, όπως επίσης και το παράδειγμα της πόλης της Λάρισας, ως ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης στην ελλαδική επικράτεια.

Η δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις 15 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια συνάντησης, πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση της προσωπικότητας του Αχιλλέα, ως κεντρικού προσώπου της Ελληνικής Μυθολογίας και τεκμηριώθηκε η σύνδεση του με τους Νομούς Λάρισας και Φθιώτιδας, στο πλαίσιο του αρχαιολογικού τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση – μεταξύ άλλων – δόθηκε στα γνωρίσματα του ημίθεου ήρωα, στα οποία θα βασιστούν οι συμμετέχοντες, έτσι ώστε να καταθέσουν τις προσωπικές τους απόψεις για τη δυνητική αξιοποίηση του πολιτισμικού αυτού κεφαλαίου, στην επόμενη συνάντησή τους που θα είναι και η τελευταία.

Η τρίτη και τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου τις απογευματινές ώρες. Στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας διαδικτυακής συνάντησης αναπτύχθηκαν & παρατέθηκαν απόψεις και επιχειρήματα των συμμετεχόντων αναφορικά με τους τρόπους βάσει των οποίων θα μπορούσε να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά, με επίκεντρο τους νέους, τόσο σε επίπεδο μακροκλίμακας όσο και σε επίπεδο μικροκλίμακας (αρχαία Φθία-Πηλέας-Αχιλλέας). Το περιεχόμενο των προτάσεων & εκεί όπου επικεντρώθηκαν οι συμμετέχοντες είναι τα εξής:

1) Εκπαιδευτικός τουρισμός.

2) Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσεία.

3) Εμπλοκή πολιτών στις αρχαιολογικές ανασκαφές.

4) Μαθήματα φυσικής/τοπικής ιστορίας.

5) Μουσείο καινοτομίας (τεχνολογία-gamification).

6) Ολιστικό πλαίσιο διασύνδεσης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή, με πυρήνα τον αρχαιολογικό, σε συνδυασμό με δραστηριότητες εμπειρίας.

Οι τοποθετήσεις αυτές αναλύθηκαν διεξοδικά, ενώ κοινή συνισταμένη όλων ήταν η πεποίθηση πως όλα τα παραπάνω είναι υλοποιήσιμα και βιώσιμα, με απαρχή την τοπική κοινωνία και τους/τις νέους/ες.

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν παραπάνω από 20 άτομα. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για τους νέους και τις νέες σε επίπεδο πολιτισμού και απασχόλησης.

Τα μέλη του οργανισμού μας θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τόσο τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες για το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή τους, όσο και τον εισηγητή των σεμιναρίων κύριο Σπανό Βασίλειο για τις εποικοδομητικές εισηγήσεις του και τον διάλογο που ανέπτυξε καθόλη την διάρκεια των σεμιναρίων με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.

Για να μαθαίνετε περισσότερα για τις δράσεις και τα νέα μας, μείνετε συντονισμένοι και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου καθώς και την ιστοσελίδα του οργανισμού μας στο Facebook.