Επιτυχής ολοκλήρωση της 4ης Διακρατικής Συνάντησης για το έργο START UP for Development.

Στο πλαίσιο του έργου START UP for Development, πραγματοποιήθηκε η 4η Διακρατική Συνάντηση στις 5 και 6 Απριλίου 2022 στην πόλη Κρακοβία της Πολωνίας. Η συνάντηση είχε υβριδική μορφή, με τους μισούς εταίρους του έργου να παρευρίσκονται face-to-face και τους υπόλοιπους online.

Οι εταίροι του έργου από Πολωνία, Ισπανία, Τουρκία, Ελλάδα και Βουλγαρία, συζήτησαν τις δράσεις και τα πνευματικά παραδοτέα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα καθώς και για τις επερχόμενες ενέργειες του έργου.

Ειδικότερα τα θέματα που συζητήθηκαν περιελάμβαναν:

  1. την παρουσίαση της πλατφόρμας του έργου
  2. τα αρχικά βήματα προετοιμασίας των διαδικτυακών σεμιναρίων

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου και να μάθετε περισσότερα:

http://startuperasmus.eu/