Προσκληση για συμμετοχή | “Together to Become Peace Ambassadors & Connectors”, 11/03/2019, 11/08/2019 Larisa, Greece

H Alternative Innovative Development (Α.Ι.D.) διοργανώνει εκπαιδευτική δράση πέντε (5) ημερών (12,13,14 Απριλίου, 11,12 Μαίου) στη Λάρισα.

tobepac logo


To Το.Be.P.A.C. είναι ένα πρόγραμμα με κύριο σκοπό την εκπαίδευση ατόμων πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αξίες και την καταπολέμηση της ξενοφοβίας μέσω της χρήσης της μη τυπικής μάθησης και εργαλείων του Συμβουλίου της Ευρώπης.


Το σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση της συζήτησης και της ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών, προβληματισμών, εμποδίων των νέων απέναντι στις προκλήσεις της καθημερινότητας του τοπικού ιστού και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ιδεών για την εφαρμογή δράσεων για την άμβλυνση και καταπολέμηση των φαινομένων.

Το πρόγραμμα στοχεύει να δημιουργήσει μια ενεργή κοινότητα Πρεσβευτών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου θα συμμετέχει και θα διοργανώνει σε τοπικό, περιφερειακό δραστηριότητες με γνώμονα την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων έναντι στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. δημοκρατία, η ισότητα, ο σεβασμός στην διαφορετικότητα, η ειρήνη, η ελευθερία, η δικαιοσύνη.


Στα πλαίσια του προγράμματος θα υλοποιηθούν δραστηριότητες follow up και θα υποστηριχθούν προτεινόμενες καινοτόμες δραστηριότητες των συμμετεχόντων.

Στόχοι προγράμματος

➢ η εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία
➢ η παροχή γνώσεων για τον εντοπισμό και την αναγνώριση περιστατικών μίσου, βίας, διακρίσεων, προκαταλήψεων κ.ά.
➢ η ανάπτυξη δεξιοτήτων συμμετεχόντων πάνω στη χρήση μη μεθόδων, εγχειριδίων – εργαλείων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(We Can, Compass, Have your say etc.)
➢ η δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας Πρεσβευτών Ειρήνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπου θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, εφαρμόζοντας/ μεταφέροντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε ομάδες ατόμων που ζουν σε συνθήκες αποκλεισμού ή αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
➢ η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ως κοινότητα Πρεσβευτών Ειρήνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προώθηση των δημοκρατικών αξιών και των ισότιμων ευκαιριών


Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν ?

Νέοι ηλικίας 18 έως και 30 ετών που διαμένουν στο Νομό Λάρισας όπου:
α) Έχουν έντονο ενδιαφέρον και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
β) Είναι άτομα που διαβίουν σε συνθήκες αποκλεισμού/ ανήκουν σε μειονότητες/ έχουν δεχθεί διακρίσεις (Ρομά, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ κ.ά.)
γ) Είναι youth worker, ακτιβιστές, εθελοντές ή/και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Ο αριθμός των συμμετεχόντων που θα επιλεγεί είναι 20 και απαιτείται να είναι διαθέσιμοι 12 με 14 Απριλίου και 11-12 Μαΐου.

Προθεσμία υποβολής αίτησης


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο παρακάτω σύνδεσμο έως 31 Μαρτίου, πατώντας εδώ.


Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία της εκπαίδευσης θα βασίζεται στη μη τυπική εκπαίδευση, βιωματική μέθοδος. Θα υλοποιηθούν εργαστήρια, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις κ.ά. Το έργο βασίζεται σε εγχειρίδια του Συμβουλίου της Ευρώπης (Πυξίδα, Mirrors, Have you say, Bookmarks).


Γλώσσα εργασίας:
Η εκπαίδευση θα γίνει στα ελληνικά, ωστόσο απαιτείται βασική γνώση αγγλικών.

Χρηματοδότηση – Λοιπές πληροφορίες
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Νεολαίας (European Youth Foundation) του Συμβουλίου της Ευρώπης και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.


Τα έξοδα μετακίνησης με αστικό λεωφορείο, κτελ και τρένο καλύπτονται 100% για άτομα που διαμένουν σε περιοχές εκτός Λάρισας. Δεν καλύπτονται έξοδα μετακίνησης με ταξί.