Η πολιτιστική κληρονομιά, οι νέοι και η εργασία, Ενημερωτικό δελτίο για το MCMF

Στις 16 με 19 Σεπτεμβρίου, εκπρόσωποι της AID βρέθηκαν στο Pecs της Ουγγαρίας για την 2η διακρατική συνάντηση με τους εταίρους οργανισμούς του ευρωπαϊκού έργου “My Cultural Heritage & My Future” (MCMF) .  

 Οι εταίροι του έργου βρέθηκαν στα γραφεία του οργανισμού Diverse Youth Network και συζήτησαν για την πορεία του και τα επόμενα βήματα. Στο πλαίσιο της συζήτησης και της ανταλλαγής απόψεων αποφάσισαν ομόφωνα την δημιουργία ενός εγγράφου από τον κάθε οργανισμό ξεχωριστά. Το έγγραφο αυτό θα περιλαμβάνει, θα περιγράφει και θα αναλύει τις δραστηριότητες και τις μεθοδολογίες, τις εμπειρίες και τα εργαλεία σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και την απασχόληση που χρησιμοποιήθηκαν ως καλές πρακτικές και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων που έλαβαν χώρα στην Rijeka της Κροατίας το καλοκαίρι του 2021.

Μάλιστα κατά την διάρκεια της παραμονής των μελών των εταίρων οργανισμών στο Pecs, στις 18 Σεπτεμβρίου διεξαγόταν το Pride, στο οποίο τα μέλη των οργανισμών είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν, να διαδώσουν τα μηνύματά τους καθώς και να μιλήσουν για τους στόχους και τις δράσεις του έργου MCMF.

Τέλος στο πλαίσιο του έργου η AID διοργανώνει μία σειρά από σεμινάρια με τίτλο «Νέοι & πολιτισμική κληρονομιά: Προ(σ)κλήσεις & ευκαιρίες»!

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η χαρτογράφηση, η επικοινωνία και η παρουσίαση διαφορετικών τοπικών-περιφερειακών-εθνικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας έναυσμα και δυνατότητες σε περισσότερους νέους και νέες για αναζήτηση ευκαιριών εργασίας διαμέσου κοινών ευρωπαϊκών πολιτιστικών πλαισίων.

Περισσότερες πληροφορίες για το ίδιο το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του εδώ, καθώς και στο facebook group εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες και νέα για σεμινάρια και δράσεις, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της AID και στα κοινωνικά της δίκτυα. Σύντομα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες των σεμιναρίων.