Ανάπτυξη δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Με περίσσεια επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε ολιστικές προσεγγίσεις οργάνωσης και εφαρμογής παρεμβάσεων στήριξης οικογενειακού περιβάλλοντος Ευπαθών ομάδων».

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, και περιελάμβανε 2 ροές. Η πρώτη ροή με τίτλο «Empowering and educating young Roma educators in the design, organization and implementation of programs and actions» πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Drom Kotar της Ισπανίας και η δεύτερη ροή με τίτλο «Supportive & Educational training for Roma families»  πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Amalipe στην Βουλγαρία. Και για τις δύο ροές πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 7 ημερών (5+2 ημέρες ταξιδιού). Στις ροές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 5 εκπαιδευτές του οργανισμού μας, να αποκτήσουν γνώσεις, και να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση Ρομά ατόμων.

Κύριος σκοπός του σχεδίου αποτέλεσε η ομαδοποίηση και η εκπαίδευση των δύο ενήλικων ομάδων εκπαιδευτών μας ώστε από κοινού να δημιουργήσουν μία ενιαία ομάδα σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης δράσεων-πρωτοβουλιών-προγραμμάτων που θα υποστηρίζει δράσεις για Ρομά και τις οικογένειες τους και θα συνδυάζει τόσο το επιστημονικό υπόβαθρο όσο και τη δυναμική του πεδίου. Μέσα από τις 2 ροές επετεύχθει η δημιουργία μιας εξειδικευμένης ομάδας παρεμβάσεων με μέλη τόσο του πεδίου όσο και εκπαιδευτές ενηλίκων ενισχύοντας την βιωσιμότητα των δράσεων του οργανισμού μας, ενώ παράλληλα επωφελήθηκαν και τα ίδια τα μέλη της ομάδας μας. Η εκπαίδευση τους πάνω σε μεθόδους στήριξης και εκπαίδευσης των Ρομά και των οικογενειών τους, τους έδωσε συγκεκριμένες δεξιότητες για την ποιοτικότερη υλοποίηση δράσεων. Μέσα από τις ροές και το σχέδιο στο σύνολό του, οι συμμετέχοντες εστίασαν σε διάφορες μεθοδολογίες όπως η μετασχηματιστική μάθηση που βασίζεται στην θεωρία του Mezirow, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις συνήθειες και τις παραδόσεις της κοινότητας των Ρομά, να μάθουν μέσα από τις μορφές τέχνης ενώ έθιξαν θέματα κουλτούρας, ιστορίας, προκαταλήψεων, στερεοτύπων για την εις βάθος κατανόηση των φαινομένων. Τέλος, πραγματοποιηθήκαν πληθώρα συζητήσεων, εργαστήριων και επισκέψεων μελέτης.