Επιτυχής ολοκλήρωση των πρώτων σεμιναρίων του έργου MCMF

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα πρώτα διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο «Νέοι & πολιτισμική κληρονομιά: Προ(σ)κλήσεις & ευκαιρίες» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «My Cultural Heritage & My Future» (MCMF). Τα σεμινάρια είχαν διάρκεια δύο ώρες το καθένα, πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ZOOM και συνολικά τα παρακολούθησαν 25 άτομα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας