Επιτυχής ολοκλήρωση των πρώτων σεμιναρίων του έργου MCMF

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα πρώτα διαδικτυακά σεμινάρια με τίτλο «Νέοι & πολιτισμική κληρονομιά: Προ(σ)κλήσεις & ευκαιρίες» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «My Cultural Heritage & My Future» (MCMF). Τα σεμινάρια είχαν διάρκεια δύο ώρες το καθένα, πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας ZOOM και συνολικά τα παρακολούθησαν 25 άτομα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως Λάρισα, Ιεράπετρα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Σέρρες, Σουφλί και άλλες.

Η πρώτη ομάδα συμμετεχόντων παρακολούθησε το σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου, τις απογευματινές ώρες 17:00 με 19:00 ενώ η δεύτερη ομάδα το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου τις πρωινές ώρες 11:00 με 13:00. Ο εισηγητής μας Δρ. Σπανός Βασίλειος πραγματοποίησε μνεία για τον ρόλο που διαδραματίζει το branding σε τοπικό επίπεδο, με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά. Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν brands του εξωτερικού, τα οποία βασίζονται σε ποικίλες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού, όπως επίσης και το παράδειγμα της πόλης της Λάρισας, ως ξεχωριστή μελέτη περίπτωσης στην ελλαδική επικράτεια!

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν και τα υπόλοιπα δίωρα ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο κύκλος των σεμιναρίων. Για να μαθαίνετε περισσότερα για τις δράσεις και τα νέα μας, μείνετε συντονισμένοι και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου καθώς και την ιστοσελίδα του οργανισμού μας στο Facebook.

English Version: Online Seminars were successfully completed! The MCMF Project

The first two online seminars entitled “Youth & Cultural Heritage: Challenges & Opportunities” and held by AID in the framework of the EU-funded project “My Cultural Heritage & My Future” (MCMF) were successfully completed. The seminars lasted two hours each and were attended by a total of 25 people derived from various regions of Greece, such as Larissa, Ierapetra, Thessaloniki, Patras, Serres, Soufli and more.

The first group of the participants attended the seminar which took place on Tuesday 1st of February (17:00 to 19:00) while the second group participated at the seminar on Saturday 5th of February in the morning from 11:00 to 13:00. Our speaker Dr. Spanos Vassileios mentioned the role that branding plays at a local level, focusing on cultural heritage. Foreign brands were presented and analyzed, which are relied on various aspects of Greek culture, whereas the example of the city of Larissa also mentioned, as a separate case study in Greece!

In the near future, the seminars will be completed. To learn more about our actions and news, stay tuned and visit the project’s website as well as our organization’s Facebook page.